Termeni și condiții – vizitatori și politica de protecție a confidențialității

Vă mulțumim pentru utilizarea portalului nostru.

Acest serviciu este oferit de Estheticon, s.r.o., ID: 25044567, Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46.

Prin utilizarea serviciilor noastre și/sau acceptarea prezenților termeni și condiții, sunteți de acord cu termenii și condițiile, inclusiv politica noastră de protecție a confidențialității. Citiți cu atenție prezenții termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile noastre, inclusiv politica de protecție a confidențialității, nu utilizați serviciile noastre.

Serviciile noastre nu trebuie utilizate necorespunzător. Accesul și utilizarea portalului nostru sunt permise doar în conformitate cu prezenții termeni și condiții.

Definiții

Discuție: O discuție este formată din contribuțiile la un nou fir de discuții sau contribuțiile (a se vedea mai jos) care sunt adăugate firelor existente. Alți colaboratori sau medici pot răspunde la aceste contribuții pentru a forma discuția.  

Medic: Un medic sau o clinică va respecta condițiile de înregistrare și va primi permisiune din partea furnizorului de servicii pentru a configura un profil; sau informațiile unui medic au fost obținute dintr-o bază de date publică.

Articol: Articolele referitoare la subiecte medicale sunt publicate de medici pe portal.

Portal: Portalul este gestionat de furnizorul de servicii. Este înregistrat la adresa: www.estheticon.ro.

Furnizor de servicii: Estheticon, s.r.o., ID: 25044567, Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46.

Profil: Un profil este o pagină Web care conține informații despre medic sau clinică pe portal.

Contribuție: O contribuție reprezintă informații, opinii sau o recomandare publicată pe portal.

Colaborator: Un colaborator este un utilizator al portalului cu vârsta de cel puțin 15 ani și cu un cont înregistrat, care poate publica experiențe și contribuții pe forumurile de discuții.

Experiență: O experiență este un raport al utilizatorului sau o relatare a unei proceduri sau o descriere a medicului prin utilizarea câmpurilor „Recenzie” sau „Experiență”. Medicii care fac obiectul unei recenzii au opțiunea de a răspunde la experiențe.

Servicii oferite

Portalul poate fi utilizat în mod gratuit de către dvs.  Portalul vă permite să vizualizați profilurile medicilor, recenziile medicilor, articole și alte informații utile.

Portalul oferă următoarele servicii:

 • Publicarea de informații referitoare la medici pe baza profilurilor create de medici.
 • Publicarea de informații referitoare la medici pe baza informațiilor găsite în baze de date publice.
 • Publicarea de articole pe teme medicale.
 • Publicarea de contribuții ale vizitatorilor, discuții și experiențe (consultați termenii și condițiile, secțiunea „Colaborator”), inclusiv posibilitatea medicilor de a răspunde la aceste contribuții.
 • Opțiunea oferită Medicilor de a ascunde sau a elimina contribuții privind „experiențele” din profilurile acestora (a se vedea mai jos, „Experiențe și contribuții la discuții”).

Condiții de înregistrare a contului

Trebuie să aveți vârsta de cel puțin 15 ani pentru a utiliza și a vă aduce contribuția la portal. De asemenea, trebuie să completați formularul de înregistrare și să acceptați politica de protecție a confidențialității, care face parte din termenii și condițiile generale. Formularul de înregistrare include informații personale, de aceea trebuie să acceptați și să fiți de acord cu procesarea datelor cu caracter personal.

Se permite un singur cont pentru fiecare colaborator.

Vi se va solicita să introduceți următoarele informații în timpul înregistrării:

 • Nume utilizator
 • Adresă de e-mail
 • Parolă

Numele de utilizator va fi vizibil pentru toți utilizatorii portalului la toate contribuțiile și experiențele publicate de către dvs.

Prin acceptarea prezentelor clauze și condiții, acordați Estheticon, s.r.o. o licență exclusivă de utilizare a întregului conținut furnizat de către dvs. care corespunde definiției unei lucrări originale online protejate prin drepturi de autor (de ex., fotografii sau texte pe care le publicați) în conformitate cu reglementările legale relevante. Prezenta licență este acordată în mod irevocabil, cu titlu gratuit și fără restricții în ceea ce privește localizarea, durata (sau restricționată doar la durata dreptului de autor), volumul ori funcționarea. Prezentul conținut poate fi utilizat pe internet în toate modurile posibile permise de reglementările legale în vigoare, inclusiv, fără restricții, copierea, găzduirea, arhivarea, reproducerea, modificarea, crearea lucrărilor derivate (de ex., lucrări care provin din traducere, adaptare sau modificare în scopul îmbunătățirii funcționării ca parte a serviciilor noastre), comunicarea, publicarea, utilizarea și afișarea în public, precum și distribuirea unui astfel de conținut. De asemenea, sunteți de acord că Estheticon, s.r.o. poate să acorde prezenta licență în același scop (sau să acorde o sublicență) oricărui terț. Licența va rămâne în vigoare chiar și după ce încetați utilizarea serviciilor Estheticon, s.r.o.

Experiențe și contribuții la discuții

Portalul permite colaboratorilor să publice contribuții și experiențe în forumuri de discuții, după înregistrare și acceptarea tuturor termenilor și condițiilor, inclusiv a politicii de confidențialitate și a altor acorduri.

Puteți adăuga contribuții, recenzii și experiențe cu medicul dvs. pe profilul acestuia. De asemenea, îl puteți include în forumuri de discuții referitoare la proceduri individuale și sub articole publicate.

Responsabilitatea pentru contribuție

Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru conținutul contribuțiilor dvs. (furnizorul de servicii acționează drept un „furnizor de servicii de găzduire”).
Conținutul contribuțiilor dvs. cade în responsabilitatea dvs. Contribuțiile dvs. sunt proprietatea dvs. În cazul în care încălcați legea, sunteți responsabil în mod exclusiv pentru orice daune care rezultă din contribuțiile dvs. publicate pe portal. În cazul în care conținutul contribuțiilor dvs. provoacă orice fel de daune furnizorului de servicii, veți fi responsabil în mod exclusiv pentru repararea daunelor respective. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru niciun alt conținut pe care îl publicați pe profilul dvs. Colaboratorii sunt responsabili pentru contribuțiile proprii, după cum se specifică în termenii și condițiile pentru colaboratori.

Prin prezenta acordaţi furnizorului de servicii licenţa – neexclusivă, irevocabilă, gratuită şi fără restricţii cu privire la geografie, timp sau volum – de a utiliza postare dvs. în orice mod şi în toate modurile permise în temeiul legii, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, copierea, găzduirea, salvarea, reproducerea, editarea, crearea de lucrări derivate (de exemplu lucrări care sunt rezultatul traducerii, adaptări sau modificări în scopul unei funcţionări îmbunătăţite ca parte a serviciilor noastre), comunicarea, publicarea, operarea şi afişarea în public şi distribuirea unui astfel de conţinut . Sunteţi de acord că furnizorul poate atribui această licenţă (aloca o sublicenţă) integral oricărei terţe părţi. Licenţa trebuie să dureze chiar şi după ce încetaţi să utilizaţi serviciile noastre.

Când publicați contribuții, asigurați-vă în mod deosebit că nu încălcați legea sau reglementările prin contribuțiile dvs. (în special dreptul la confidențialitate, protecția datelor cu caracter personal și/sau probleme privind dreptul de autor), inclusiv încălcări ale normelor privind concurența loială, încălcări ale codului de etică al camerei medicilor sau nerespectarea obligațiilor privind informațiile confidențiale.  

Furnizorul de servicii nu monitorizează conținutul contribuțiilor, dar, în cazul în care ia cunoștință de încălcarea prevederilor din prezenții termeni și condiții, contribuția va fi ștearsă imediat. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru niciun fel de daune provocate de ștergerea oricăror informații publicate pe profilul dvs.

Furnizorul de servicii nu oferă niciun fel de garanții privind funcționarea portalului și nu este responsabil pentru niciun fel de probleme tehnice legate de conectivitate.

Rețineți că opiniile colaboratorului/persoanei care face o recenzie cu privire la proceduri și tratamente reprezintă opiniile personale ale fiecărui colaborator/persoanei care face o recenzie. Acestea nu reprezintă opinii ale medicilor.  Discutați ÎNTOTDEAUNA problemele dvs. de sănătate cu medicul dvs.

Articolele scrise de medici pot reprezenta un instrument educativ util, dar este necesar ÎNTOTDEAUNA să aveți o CONSULTAȚIE PERSONALĂ CU UN EXPERT pentru a primi un diagnostic corect și o recomandare corespunzătoare pentru tratament. Urmărirea discuțiilor și citirea experiențelor/opiniilor publicate pe portal nu înlocuiesc o consultație cu un profesionist în domeniul medical.

Reguli privind discuțiile și experiențele

Înainte de a decide să publicați o contribuție, luați în considerare cu atenție contribuția dvs. Toate informațiile pe care le furnizați vor fi publicate în mod liber pe portal și pot să fie găsite și utilizate necorespunzător de orice persoană. Contribuțiile dvs. la forumurile de discuții și experiențele dvs. vor fi publicate sub numele de utilizator ales de dvs. Nu sunt permise contribuțiile anonime.

Prin prezenta, colaboratorul declară că toate contribuțiile sale sunt corecte și se referă doar la propria persoană. Acestea nu sunt experiențe, opinii sau informații primite de la un terț.

Colaboratorii sunt obligați să respecte următoarele reguli privind experiențele și forumurile de discuții:

Fără vulgarități sau abuz verbal
Contribuțiile vulgare sau amenințătoare sau orice altă formă de abuz verbal vor fi șterse imediat după ce intră în atenția furnizorului de servicii. Rețineți că furnizorul de servicii consideră drept vulgare sau abuzive orice expresii vulgare la care se adaugă fețe zâmbitoare, care au litere lipsă sau alte simboluri.   

Fără bârfe
Includeți doar informații corecte în contribuțiile dvs. În cazul în care contribuția dvs. conține informații false sau negative despre o persoană, puteți face obiectul unor plângeri pentru calomnie.
Nu este posibil ca furnizorul de servicii să evalueze dacă, în realitate, contribuțiile negative reprezintă calomnie, deși orice contribuții care conțin critici neîntemeiate vor fi șterse imediat după ce furnizorul de servicii ia cunoștință de acestea. Dorim să atragem atenția asupra posibilității de ascundere a contribuțiilor pe profilurile medicilor (informații suplimentare mai jos).

Formatul contribuțiilor
Furnizorul de servicii recomandă utilizarea semnelor diacritice și structurarea textului în paragrafe. Contribuțiile care sunt neinteligibile pot fi șterse.

Limba contribuțiilor
Deși există diverse versiuni lingvistice ale portalului, contribuțiile trebuie publicate în limba portalului respectiv.  Contribuțiile în alte limbi vor fi șterse automat și nu vor fi mutate în alte versiuni lingvistice ale portalului.

Reguli și recomandări suplimentare – Fiți precaut la partajarea informațiilor personale
Rețineți că orice informații care pot fi asociate unei anumite persoane sunt protejate de legea privind protecția datelor cu caracter personal și de legislația corelată. De asemenea, în conformitate cu legea privind protecția datelor și legislația corelată, orice informații referitoare la sănătatea unei anumite persoane sunt considerate informații sensibile și se aplică norme speciale.

Experiențele negative

În cazul în care scrieți o recenzie negativă (evaluați un medic cu una sau două stele și/sau acordați unui medic un vot de „dezaprobare”), contribuția dvs. va fi redirecționată automat către medicul care face obiectul recenziei. Medicul care face obiectul recenziei va avea la dispoziție șapte zile pentru a răspunde și a-și adăuga opinia, dacă dorește. După expirarea perioadei de șapte zile, contribuția dvs. va fi publicată automat.

După primirea unei notificări automate pentru o experiență negativă, un medic are următoarele opțiuni pentru gestionarea experienței negative:

 1. Publicarea contribuției împreună cu răspunsul său la aceasta. (Publish the doctor's response, with option to include before after photographs taken during the treatment and and follow-up checks.)
 2. Ascunderea experienței – contribuția va fi publicată drept „ascunsă”. Aceasta înseamnă că alți vizitatori vor vedea că a fost adăugată o experiență negativă, dar conținutul efectiv nu va fi afișat. Totuși, experiențele ascunse vor fi calculate pentru evaluarea generală a medicului.
 3. Dezactivarea opțiunii de „experiență a pacientului” – în acest caz, pe profilul unui medic nu vor fi afișate nici măcar experiențele pozitive, iar colaboratorii nu vor avea opțiunea de adăugare a propriei experiențe pe profilul doctorului respectiv.
 4. Ștergerea experienței – dacă experiența încalcă legea sau prevederile specificate în prezenții termeni și condiții, aceasta va fi ștearsă.  

Experiența pozitivă

Dacă evaluați un medic cu trei până la cinci stele sau acordați unui medic un vot de „aprobare”, acesta va fi publicat în termen de 48 de ore.

Ștergerea unei contribuții

Experiențele din contribuții care se dovedesc a intra în conflict cu legea sau cu prevederile specificate în prezenții termeni și condiții vor fi șterse.

Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru niciun fel de daune care decurg din contribuțiile șterse. Medicii și colaboratorii individuali sunt responsabili în mod exclusiv pentru conținutul contribuțiilor proprii. Furnizorul de servicii nu le monitorizează.

În cazul în care descoperiți o contribuție care nu respectă prezenții termeni și condiții sau legislația actuală, raportați-o imediat făcând clic pe butonul „Am descoperit o greșeală”.

Medicii neînregistrați

Experiențele negative nu pot fi adăugate la profilurile medicilor care nu sunt înregistrați, cum ar fi cazul medicilor ale căror informații au fost obținute din baze de date publice.

Modificările aduse serviciilor și încetarea acordului

Comportamentul care se dovedește că încalcă prezenții termeni și condiții sau comportamentul care se presupune a fi nepermis de către furnizorul de servicii poate avea drept rezultat suspendarea sau încetarea furnizării serviciilor.

Furnizorul de servicii editează și își îmbunătățește serviciile în mod constant. Aceasta poate duce la adăugarea sau eliminarea anumitor funcții ale portalului. Furnizorul de servicii poate să suspende sau să înceteze furnizarea serviciilor în orice moment.

Notificare privind modificările

Furnizorul de servicii are dreptul de a modifica oricare dintre prevederile listate în prezenții termeni și condiții. Utilizatorii vor primi o notificare privind orice modificări printr-un e-mail trimis la adresa furnizată la înregistrare. Notificările privind modificările posibile vor fi trimise anticipat utilizatorilor și nu vor fi aplicabile retroactiv. Utilizatorii care nu acceptă termenii și condițiile modificate nu au dreptul să utilizeze serviciile noastre.

Nulitatea oricăreia dintre prevederi nu duce automat la nulitatea termenilor și a condițiilor rămase.

Atât furnizorul de servicii, cât și dvs., utilizatorul, sunteți de acord că prezenții termeni și condiții sunt în conformitate cu legea din Republica Cehă. În cazul în care apare orice litigiu juridic, acesta va face obiectul legislației din Republica Cehă și al sistemului judiciar din Republica Cehă.

Prezenții termeni și condiții intră în vigoare în ziua în care se publică pe portal. Prin prezenta, vechii termeni și condiții sunt anulate.

Actualizat: 15.07.2019