Protecţia asigurată prin politica de confidenţialitate


Furnizorul de servicii acordă o atenţie deosebită protecţiei datelor. Toţi medicii, precum şi celelalte persoane care îşi aduc contribuţia la portal, sunt obligaţi prin prezenta să respecte această politică.

Furnizorul de servicii se asigură că toate datele personale sunt protejate în conformitate cu legislaţia actuală şi sunt ferite de utilizarea necorespunzătoare şi de accesul neautorizat.

Dacă sunteţi de acord cu această politică, admiteţi faptul că unul dintre serviciile furnizate de portal reprezintă publicarea şi răspândirea informaţiilor şi opiniilor despre medici şi proceduri medicale. Aceste informaţii pot fi indexate de motoarele de căutare.

Această politică este valabilă numai pentru serviciile furnizate de furnizorul portalului, nu şi pentru serviciile, datele personale şi/sau informaţiile suplimentare furnizate de terţi şi publicate pe portal sub formă de linkuri de pe web.

Informaţiile necesare furnizate la înregistrare

La înregistrare vi se va solicita să furnizaţi anumite informaţii care, conform Legii privind protecţia datelor, sunt considerate date personale.

Datele publicate

Contribuţiile şi articolele publicate din profilul dvs. vor fi însoţite de prenumele şi numele dvs.

Dacă sunteţi de acord cu aceste termene şi condiţii, declaraţi că informaţiile furnizate sunt adevărate şi corecte. Sunteţi de acord prin prezenta că dacă oricare dintre informaţiile furnizate se vor dovedi false, iar furnizorul de servicii va suferi daune din această cauză, veţi fi răspunzător pentru orice astfel de daune şi veţi despăgubi integral furnizorul de servicii, plătind inclusiv posibilele cheltuieli pentru litigiile corelate cu astfel de cazuri.

Procesarea datelor

Furnizorul de servicii este administratorul datelor personale. Furnizorul de servicii va procesa datele în conformitate cu legislaţia actuală.

Furnizorul de servicii procesează datele personale în măsura necesară pentru furnizarea serviciilor pe portal.

Protecţia datelor

Toate datele personale sunt procesate şi păstrate într-o bază de date conformă cu condiţiile de protecţie a datelor stipulate în legislaţia relevantă. Pentru a proteja drepturile individuale, furnizorul de servicii are dreptul să divulge date personale autorităţilor statului în conformitate cu legislaţia actuală. În cazul oricărui litigiu cu autorităţile statului, furnizorul de servicii are dreptul să divulge toate informaţiile furnizate, inclusiv datele personale.

Editarea, actualizarea şi eliminarea datelor personale

Aveţi opţiunea să editaţi sau să actualizaţi orice informaţie personală furnizată la înregistrare. Reţineţi că este permisă numai o singură înregistrare per persoană. Dacă încercaţi să înregistraţi din nou, înregistrarea va fi respinsă. Dacă eliminaţi date personale din profilul dvs., nu veţi putea publica articole sau contribuţii noi; totuşi, această acţiune nu presupune eliminarea automată a contribuţiilor publicate anterior în portal. Eliminarea datelor personale din profil nu înseamnă că vă retrageţi consimţământul cu privire la procesarea datelor personale. Dacă doriţi să vă retrageţi consimţământul, contactaţi-ne.

Reţineţi că în nicio situaţie furnizorul de servicii nu monitorizează, editează sau intervine manual asupra conţinutului contribuţiilor publicate de contribuitori individuali şi/sau medici.

Datele operaţionale

Datele operaţionale suplimentare sunt procesate de furnizorul de servicii: de exemplu, adresele IP. Aceste date sunt colectate în scop tehnic, dat şi pentru colectarea de date demografice statistice. În plus, furnizorul de servicii foloseşte segmente de date (sau „cookie-uri”) pentru a adapta portalul le nevoile specifice ale utilizatorilor. Dacă dezactivaţi cookie-urile din setările browserului web, veţi putea să folosiţi în continuare serviciul.

Utilizarea serviciilor Google

Furnizorul de servicii utilizează Google Analytics pentru a evalua traficul de pe portal. Google Analytics colectează date anonime privind comportamentul utilizatorilor portalului. Termenele şi condiţiile detaliate ale serviciului Google Analytics sunt disponibile aici: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Pentru campanii de marketing online, furnizorul de servicii foloseşte Google AdWords. Acest serviciu le permite furnizorilor terţi şi companiei Google să afişeze reclamele pentru portal pe diverse pagini web. Furnizorul de servicii şi alţi furnizori utilizează cookie-urile pentru a răspândi informaţii, precum şi pentru a optimiza şi a afişa reclame în funcţie de vizitele anterioare în portal. De asemenea, respectivii terţi folosesc aceste date pentru a crea recenzii privind afişarea reclamelor şi pentru dezvoltarea altor metode de reclamă şi interacţiuni între aceste reclame şi serviciile de publicitate, în funcţie de navigarea vizitatorilor pe portal.
Termenele şi condiţiile detaliate ale serviciului Google AdWords sunt disponibile aici: https://adwords.google.com/select/tsandcsfinder.

Actualizat: 03.08.2016