Termeni și condiții – medici și politica de protecție a confidențialității

Vă mulțumim pentru utilizarea portalului nostru.

Acest serviciu este oferit de LékaøiOnline.CZ, s.r.o., ID: 25044567, Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46.

Prin utilizarea serviciilor noastre și/sau acceptarea prezenților termeni și condiții, sunteți de acord cu termenii și condițiile, inclusiv politica noastră de protecție a confidențialității. Citiți cu atenție prezenții termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile noastre, inclusiv politica de protecție a confidențialității, nu utilizați serviciile noastre.

Serviciile noastre nu trebuie utilizate necorespunzător. Accesul și utilizarea portalului nostru sunt permise doar în conformitate cu prezenții termeni și condiții.

Definiții

Discuție: O discuție este formată din contribuțiile la un nou fir de discuții sau contribuțiile (a se vedea mai jos) care sunt adăugate firelor existente. Alți colaboratori sau medici pot răspunde la aceste contribuții pentru a forma discuția.

Medic: Un medic sau o clinică va respecta condițiile de înregistrare și va primi permisiune din partea furnizorului de servicii pentru a configura un profil; sau informațiile unui medic au fost obținute dintr-o bază de date publică.

Articol: Articolele referitoare la subiecte medicale sunt publicate de medici pe portal.

Portal: Portalul este gestionat de furnizorul de servicii. Este înregistrat la adresa: www.estheticon.ro.

Furnizor de servicii: Estheticon, s.r.o., ID: 25044567, Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46.

Profil: Un profil este o pagină Web care conține informații despre medic sau clinică pe portal.

Contribuție: O contribuție reprezintă informații, opinii sau o recomandare publicată pe portal.

Colaborator: Un colaborator este un utilizator al portalului cu vârsta de cel puțin 15 ani și cu un cont înregistrat, care poate publica experiențe și contribuții pe forumurile de discuții.

Experiență: O experiență este un raport al utilizatorului sau o relatare a unei proceduri sau o descriere a medicului prin utilizarea câmpurilor „Recenzie” sau „Experiență”. Medicii care fac obiectul unei recenzii au opțiunea de a răspunde la experiențe.

Servicii oferite

Acest portal este destinat medicilor care doresc să își creeze și să își gestioneze profilurile profesionale. Un alt obiectiv este de a oferi utilizatorilor/pacienților posibilitatea de a realiza o recenzie obiectivă a activității medicilor acestora. De asemenea, este destinat publicării de articole, discuții și experiențe ale pacienților legate de diverse proceduri, precum și publicării altor informații utile.

Portalul oferă următoarele servicii:

 • Publicarea de informații referitoare la medici pe baza profilurilor create de medici.
 • Publicarea de informații referitoare la medici pe baza informațiilor găsite în baze de date publice.
 • Publicarea de articole pe teme medicale.
 • Publicarea de contribuții ale vizitatorilor, discuții și experiențe (consultați termenii și condițiile, secțiunea „Colaborator”), inclusiv posibilitatea medicilor de a răspunde la aceste contribuții.
 • Opțiunea oferită Medicilor de a ascunde sau a elimina contribuții privind „experiențele” din profilurile acestora (a se vedea mai jos, „Experiențe și contribuții la discuții”).

Condiții de înregistrare a profilului

Profilurile sunt limitate la unul pentru fiecare medic. Medicilor care doresc să își creeze un profil pe portal le sunt oferite următoarele profiluri:

 • PREMIUM cu plată
 • STARTER cu plată
 • BASIC gratuit

Ambele profiluri cu plată pot fi achiziționate prin completarea și remiterea unui formular de comandă, acceptarea prezenților termeni și condiții (inclusiv politica de protecție a confidențialității) și acceptarea procesării datelor cu caracter personal

Un profil BASIC gratuit poate fi achiziționat prin acceptarea prezenților termeni și condiții și a politicii de protecție a confidențialității și acceptarea procesării datelor cu caracter personal.

Decizia de a publica sau de a nu publica profilurile medicilor se ia la discreția exclusivă a furnizorului de servicii.

Următoarele informații sunt necesare la înregistrare:

 • Nume
 • Nume de familie
 • Adresă de e-mail
 • Număr de telefon
 • Adresă serviciu
 • Proceduri oferite
 • Alte informații care nu sunt obligatorii, destinate publicării pe profil

Toate informațiile furnizate la înregistrare vor fi publicate pe profil cu excepția informațiilor confidențiale (după cum se specifică în formularul de înregistrare).

Prin acceptarea prezentelor clauze și condiții, acordați Estheticon, s.r.o. o licență exclusivă de utilizare a întregului conținut furnizat de către dvs. care corespunde definiției unei lucrări originale online protejate prin drepturi de autor (de ex., fotografii sau texte pe care le publicați) în conformitate cu reglementările legale relevante. Prezenta licență este acordată în mod irevocabil, cu titlu gratuit și fără restricții în ceea ce privește localizarea, durata (sau restricționată doar la durata dreptului de autor), volumul ori funcționarea. Prezentul conținut poate fi utilizat pe internet în toate modurile posibile permise de reglementările legale în vigoare, inclusiv, fără restricții, copierea, găzduirea, arhivarea, reproducerea, modificarea, crearea lucrărilor derivate (de ex., lucrări care provin din traducere, adaptare sau modificare în scopul îmbunătățirii funcționării ca parte a serviciilor noastre), comunicarea, publicarea, utilizarea și afișarea în public, precum și distribuirea unui astfel de conținut. De asemenea, sunteți de acord că Estheticon, s.r.o. poate să acorde prezenta licență în același scop (sau să acorde o sublicență) oricărui terț. Licența va rămâne în vigoare chiar și după ce încetați utilizarea serviciilor Estheticon, s.r.o.

Licențe

Medicii trebuie să facă dovada unei licențe în domeniul medical și a apartenenței la o asociație medicală recunoscută pe plan internațional, cum ar fi VDÄPC, pentru a afișa procedurile pe care le efectuează pe propriul profil.

Medicii care sunt membri ai altor asociații vor fi evaluați individual de Estheticon.

Buna reputație

Furnizorul de servicii are dreptul de a întrerupe furnizarea serviciilor către orice medic, în special atunci când:

 • un medic și-a pierdut reputația în cadrul comunității;
 • furnizorul de servicii are motive pentru a considera că un medic a furnizat informații incorecte la înregistrare sau în legătură cu informații personale, licențe în domeniul medical, calitatea de membru, referințe și alte informații;
 • un medic încalcă prezenții termeni și condiții și standardele profesionale ale furnizorului de servicii.

Experiențe și contribuții la discuții

Portalul permite medicilor să publice contribuții în forumurile de discuții, precum și experiențe ale pacienților, după înregistrare și acceptarea prezenților termeni și condiții, inclusiv a politicii de protecție a confidențialității.

Colaboratorii pot participa la experiențe și discuții legate de proceduri pe profilurile individuale ale medicilor, precum și la secțiunile de discuții de sub articole. De asemenea, medicii pot răspunde la contribuții.

Responsabilitatea pentru contribuție

Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru conținutul contribuțiilor dvs. (furnizorul de servicii acționează drept un „furnizor de servicii de găzduire”). Conținutul contribuțiilor dvs. cade în responsabilitatea dvs. Contribuțiile dvs. sunt proprietatea dvs. În cazul în care încălcați legea, sunteți responsabil în mod exclusiv pentru orice daune care rezultă din contribuțiile dvs. publicate pe portal. În cazul în care conținutul contribuțiilor dvs. provoacă orice fel de daune furnizorului de servicii, veți fi responsabil în mod exclusiv pentru repararea daunelor respective. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru niciun alt conținut pe care îl publicați pe profilul dvs. Colaboratorii sunt responsabili pentru contribuțiile proprii, după cum se specifică în termenii și condițiile pentru colaboratori.

Când publicați contribuții, asigurați-vă în mod deosebit că nu încălcați legea sau reglementările prin contribuțiile dvs. (în special dreptul la confidențialitate, protecția datelor cu caracter personal și/sau probleme privind dreptul de autor), inclusiv încălcări ale normelor privind concurența loială, încălcări ale codului de etică al camerei medicilor sau nerespectarea obligațiilor privind informațiile confidențiale.

Furnizorul de servicii nu monitorizează conținutul contribuțiilor, dar, în cazul în care ia cunoștință de încălcarea prevederilor din prezenții termeni și condiții, contribuția va fi ștearsă imediat. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru niciun fel de daune provocate de ștergerea oricăror informații publicate pe profilul dvs.

Furnizorul de servicii nu oferă niciun fel de garanții privind funcționarea portalului și nu este responsabil pentru niciun fel de probleme tehnice legate de conectivitate.

Reguli privind discuțiile și experiențele

Înainte de a decide să publicați o contribuție, luați în considerare cu atenție contribuția dvs. Toate informațiile pe care le furnizați vor fi publicate în mod liber pe portal și pot să fie găsite și utilizate necorespunzător de orice persoană. Contribuțiile vor fi publicate în numele dvs. sau în numele clinicii pe care o furnizați la înregistrare. Nu sunt permise contribuțiile anonime.

Prin prezenta, medicul declară că toate contribuțiile sale sunt corecte.

Medicii sunt obligați să respecte regulile de mai jos privind discuțiile:

Fără anunțuri comerciale

Nu sunt permise contribuțiile exclusiv comerciale, care nu au legătură cu subiectul și/sau doar menționează cabinetul medicului.

Fără vulgarități sau abuz verbal

Contribuțiile vulgare sau amenințătoare sau orice altă formă de abuz verbal vor fi șterse imediat după ce intră în atenția furnizorului de servicii. Rețineți că furnizorul de servicii consideră drept vulgare sau abuzive orice expresii vulgare la care se adaugă fețe zâmbitoare, care au litere lipsă sau alte simboluri.

Fără bârfe

Includeți doar informații corecte în contribuțiile dvs. În cazul în care contribuția dvs. conține informații false sau negative despre o persoană, puteți face obiectul unor plângeri pentru calomnie.

Nu este posibil ca furnizorul de servicii să evalueze dacă, în realitate, contribuțiile negative reprezintă calomnie, deși orice contribuții care conțin critici neîntemeiate vor fi șterse imediat după ce furnizorul de servicii ia cunoștință de acestea. Dorim să atragem atenția asupra posibilității de ascundere a contribuțiilor pe profilurile medicilor (informații suplimentare mai jos).

Formatul contribuțiilor

Furnizorul de servicii recomandă utilizarea semnelor diacritice și structurarea textului în paragrafe. Contribuțiile care sunt neinteligibile pot fi șterse.

Limba contribuțiilor

Deși există diverse versiuni lingvistice ale portalului, contribuțiile trebuie publicate în limba portalului respectiv. Contribuțiile în alte limbi vor fi șterse automat și nu vor fi mutate în alte versiuni lingvistice ale portalului.

Inserarea linkurilor

Medicii pot insera linkuri în forumurile de discuții doar dacă posedă calitatea de membru PLATINUM și un profil PREMIUM. Informațiile furnizate pe forumuri trebuie să fie corespunzătoare subiectului și linkurile trebuie să aibă legătură directă cu subiectul discutat. Linkurile trebuie să conducă la o pagină funcțională cu informații detaliate referitoare la subiectul discuției. Linkurile pot fi incluse doar ca referință pentru a însoți contribuții cuprinzătoare.

Link acceptabil
Următorul link direcționează cititorii către un articol specific referitor la contractura capsulară:
http://www.mya.co.uk/askanexpert/do-i-have-encapsulation-or-capsular-contracture/breast-enlargement-and-implants/answer/589/

Link inacceptabil
Următorul link direcționează cititorii către o pagină de pornire și, astfel, nu este specific:
http://www.mya.co.uk/

Răspunsurile la întrebările din contribuții trebuie să conțină informații valoroase, să fie elaborate și să răspundă în mod complet la întrebare.

Exemplu de întrebare: Pot avea o operație de micșorare a sânilor dacă îmi planific să rămân gravidă?

Răspuns necorespunzător: „Nu, nu puteți.”
Răspunsul oferit a fost prea scurt și nu a conținut nicio explicație

Răspuns corespunzător: „Canalele galactofore vor fi secționate într-o anumită măsură, în funcție de tipul de intervenție chirurgicală. Modificările sânilor în timpul sarcinii vor avea un efect considerabil asupra formei sânilor dvs. Din perspectivă medicală și cosmetică, vă recomandăm să amânați operația până după sarcină.”

Reguli și recomandări suplimentare – Fiți precaut la partajarea informațiilor personale

Rețineți că orice informații care pot fi asociate unei anumite persoane sunt protejate de legea privind protecția datelor cu caracter personal și de legislația corelată. De asemenea, în conformitate cu legea privind protecția datelor și legislația corelată, orice informații referitoare la sănătatea unei anumite persoane sunt considerate informații sensibile și se aplică norme speciale.

Experiențele negative

În cazul în care o persoană scrie o experiență negativă pe profilul dvs., cum ar fi evaluarea dvs. cu una sau două stele și/sau acordarea unui vot de dezaprobare, o notificare automată prin e-mail va fi trimisă la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o la înregistrare. Aveți la dispoziție șapte zile pentru a răspunde la această contribuție privind experiența. După expirarea acestei perioade de șapte zile, experiența va fi publicată automat.

Veți avea următoarele opțiuni pentru a gestiona contribuția privind experiența negativă:

 1. Publicarea contribuției împreună cu răspunsul dvs. la aceasta.
 2. Ascunderea experienței – contribuția va fi publicată pe profilul dvs. drept „ascunsă”. Aceasta înseamnă că alți vizitatori vor vedea că a fost adăugată o experiență negativă, dar nu vor vedea conținutul efectiv. Rețineți că experiențele ascunse vor fi totuși calculate pentru evaluarea dvs. generală.
 3. Dezactivarea opțiunii de „experiență a pacientului” de pe profilul dvs. – aceasta oprește afișarea tuturor recenziilor pe profilul dvs., inclusiv a recenziilor pozitive. Odată ce această opțiune este dezactivată, nicio persoană nu va putea să adauge o experiență pe care a avut-o cu dvs. pe profilul dvs.
 4. Ștergerea experienței – dacă experiența încalcă legea sau prevederile specificate în prezenții termeni și condiții, aceasta va fi ștearsă.

Ștergerea unei contribuții

Experiențele din contribuții care se dovedesc a intra în conflict cu legea sau cu prevederile specificate în prezenții termeni și condiții vor fi șterse.

Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru niciun fel de daune care decurg din contribuțiile șterse. Medicii și colaboratorii individuali sunt responsabili în mod exclusiv pentru conținutul contribuțiilor proprii. Furnizorul de servicii nu le monitorizează.

În cazul în care descoperiți o contribuție care nu respectă prezenții termeni și condiții sau legislația actuală, raportați-o imediat făcând clic pe butonul „Am descoperit o greșeală”.

Medicii neînregistrați

Experiențele negative nu pot fi adăugate la profilurile medicilor care nu sunt înregistrați, cum ar fi cazul medicilor ale căror informații au fost obținute din baze de date publice.

Modificările aduse serviciilor și încetarea acordului

Comportamentul care se dovedește că încalcă prezenții termeni și condiții sau comportamentul care se presupune a fi nepermis de către furnizorul de servicii poate avea drept rezultat suspendarea sau încetarea furnizării serviciilor.

Furnizorul de servicii editează și își îmbunătățește serviciile în mod constant. Aceasta poate duce la adăugarea sau eliminarea anumitor funcții ale portalului. Furnizorul de servicii poate să suspende sau să înceteze furnizarea serviciilor în orice moment.

Notificare privind modificările

Furnizorul de servicii are dreptul de a modifica oricare dintre prevederile listate în prezenții termeni și condiții. Utilizatorii vor primi o notificare privind orice modificări printr-un e-mail trimis la adresa furnizată la înregistrare. Notificările privind modificările posibile vor fi trimise anticipat utilizatorilor și nu vor fi aplicabile retroactiv. Utilizatorii care nu acceptă termenii și condițiile modificate nu au dreptul să utilizeze serviciile noastre.

Nulitatea oricăreia dintre prevederi nu duce automat la nulitatea termenilor și a condițiilor rămase.

Atât furnizorul de servicii, cât și dvs., utilizatorul, sunteți de acord că prezenții termeni și condiții sunt în conformitate cu legea din Republica Cehă. În cazul în care apare orice litigiu juridic, acesta va face obiectul legislației din Republica Cehă și al sistemului judiciar din Republica Cehă.

Prezenții termeni și condiții intră în vigoare în ziua în care se publică pe portal. Prin prezenta, vechii termeni și condiții sunt anulate.

Actualizat: 15.11.2017